Ο σεβασμος μας στο περιβαλλον

Έχοντας ζήσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας μέσα στη φύση, το φυσικό περιβάλλον έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Έτσι μάθαμε όχι μόνο να το σεβόμαστε, αλλά και να το προστατεύουμε. Τόσο τα φυτά, όσο και τα ζώα που κάποιοι αποκαλούν "άγρια", εμείς τα αποκαλούμε "σπάνια" και η προστασία τους αποτελεί κύριο μέλημά μας.

Έμπρακτα αποδεικνύουμε την οικολογική μας συνείδηση, με την εθελοντική συμμετοχή μας σε δραστηριότητες οικολογικών οργανώσεων και εταιριών, που αντικείμενό τους είναι η προστασία της φύσης. Άλλωστε, βασική αρχή και κριτήριο για την επιλογή των διαδρομών μας, είναι ποτέ να μην περνάμε από περιοχές ευαίσθητες, εκεί δηλαδή που το πέρασμά μας μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.