2021

Ιανουάριος

17.01.2021

Ορ. Κορινθία

Basic

23.01.2021 – 24.01.2021

Καλλίδρομο

Basic

24.01.2021

Καλλίδρομο

Basic

28.01.2021 – 31.01.2021

Advanced

Φεβρουάριος

13.02.2021 – 25.02.2021

Τυνησία

Advanced

Μάρτιος

12.03.2021 – 15.03.2021

Μετέωρα

Basic