2020

Μάιος

30.05.2020 – 31.05.2020

Καλλίδρομο

Basic

31.05.2020

Καλλίδρομο

Basic

Ιούνιος

26.06.2020 – 28.06.2020

Φολόη

Basic

Ιούλιος

03.07.2020 – 05.07.2020

Ποταμός Τρικεριώτης

Basic

11.07.2020 – 19.07.2020

Ροδόπη

Basic

24.07.2020 – 26.07.2020

Ταυρωπός

Basic

Αύγουστος

01.08.2020 – 10.08.2020

Πίνδος

Cross Country

Σεπτέμβριος

04.09.2020 – 06.09.2020

Όλυμπος

Basic

17.09.2020 – 20.09.2020

Γράμμος

Advanced

26.09.2020 – 28.09.2020

Παρνασσός

Basic

Οκτώβριος

24.10.2020 – 28.10.2020

Ντόμπρο Πόλε

Advanced

2021

Φεβρουάριος

13.02.2021 – 25.02.2021

Τυνησία

Advanced