2019

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

01.12.2019

Τρίκαλα

Basic

06.12.2019 – 08.12.2019

Καρπενήσι

Cross Country

15.12.2019

Εύβοια

Advanced

21.12.2019 – 26.12.2019

Βάλια Κάλντα

Basic

28.12.2019 – 01.01.2020

Κρίκελλο

Basic

2020

Ιανουάριος

03.01.2020 – 06.01.2020

Λίμνη Ταυρωπού

Basic

11.01.2020 – 12.01.2020

Λίμνη Τσιβλού

Basic

12.01.2020

Τρίκαλα Κορινθίας

Basic

18.01.2020 – 19.01.2020

Οίτη – Καλλίδρομο

Basic

Απρίλιος

10.04.2020 – 22.04.2020

Τυνησία

Advanced