2024

Μάρτιος

03.03.2024

Ζήρεια

Basic Plus

21.03.2024 – 25.03.2024

Βόρεια Πίνδος

Cross Country

31.03.2024

Καρυά

Basic Plus

Απρίλιος

20.04.2024 – 30.04.2024

Ρουμανία

Advanced

21.04.2024

Σαραντάπηχο

Basic Plus

25.04.2024 – 28.04.2024

Οίτη

Adavnced

Μάιος

02.05.2024 – 06.05.2024

Σαμαρίνα

Basic