Η φιλοσοφια μας

Για την Off-Road Adventures, μοναδικός στόχος κάθε δραστηριότητας είναι η επιτυχής και ασφαλής έκβασή της και η υπερνίκηση κάθε φυσικού εμποδίου. Ο στόχος αυτός, επιτυγχάνεται πάντα με τη χρήση των τεχνικών οδήγησης τετρακίνητων οχημάτων που έχουμε αναπτύξει κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών που εξειδικευόμαστε στην εκτός δρόμου οδήγηση. Η μετάδοση αυτών των τεχνικών και της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας μας αποτελεί πλέον τον βασικό στόχο των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων.

Λειτουργώντας πάντα μέσα στα πλαίσια πολυπληθών ομάδων, είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μας, που είναι κυρίως το ομαδικό πνεύμα, το πνεύμα συνεργασίας και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών των ομάδων.

Κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια της ομάδας και ποτέ η ατομική και εγωϊστική προβολή του κάθε μέλους της. Η εμπειρία, μας έχει διδάξει και είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από μια αλόγιστη ενέργεια προερχόμενη από εγωϊστικές συμπεριφορές.