ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για να συμμετέχετε στη δραστηριότητα με ασφάλεια και άνεση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας:

 • Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση
 • Διαθέτει δέστρες ρυμούλκησης, μία εμπρός και μία πίσω
 • Διαθέτει τον πιο κάτω απαραίτητο εξοπλισμό:
  • Ιμάντα ρυμούλκισης
  • Τσάπα / φτυάρι
  • Φακό κεφαλής
  • Πυξίδα και χάρτη
  • Τροφή  – νερό
  • Γάντια εργασίας
  • Κατάλληλο ρουχισμό και εφεδρικό
  • Και φυσικά όσα προβλέπει ο Κ.Ο.Κ