Αύγουστος

Μεγάλο Καλοκαιρινό Cross Country

01.08.2020 - 10.08.2020 Μεγάλο Καλοκαιρινό Cross Country Δεκαήμερο εξερευνητικό ταξίδι στα ποτάμια της Πίνδου. Όλες οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην ύπαιθρο. Το πρόγραμμα θα έχει τέσσερα διαφορετικά camp. 1ο camp