2018

Φεβρουάριος

Μάρτιος

08.03.2018 – 11.03.2018

Χάσια Όρη

Cross Country

18.03.2018

Όρος Καντήλι

Basic

23.03.2018 – 25.03.2018

Παρνασσός

Basic

Απρίλιος

01.04.2018 – 13.04.2018

Τυνησία

Advanced