2017

Οκτώβριος

Νοέμβριος

05.11.2017

Τρίκαλα Κορινθίας

Basic

17.11.2017 – 19.11.2017

Ευρυτανία

Basic

Δεκέμβριος

08.12.2017 – 10.12.2017

Καρπενήσι

Cross Country

22.12.2017 – 26.12.2017

Περτούλι

Basic

29.12.2017 – 07.01.2018

Πίνδος

Basic

2018

Ιανουάριος

13.01.2018 – 14.01.2018

Βόρεια Εύβοια

Advanced

14.01.2018

Βόρεια Εύβοια

Advanced

Απρίλιος

01.04.2018 – 13.04.2018

Τυνησία

Advanced