2019

Ιούλιος

Αύγουστος

30.08.2019 – 01.09.2019

Όλυμπος

Basic

Σεπτέμβριος

06.09.2019 – 08.09.2019

Φολόη

Basic

19.09.2019 – 22.09.2019

Γράμμος

Advanced

Οκτώβριος

06.10.2019 – 16.10.2019

Ρουμανία

Advanced

25.10.2019 – 28.10.2019

Φραγκίστα

Basic

Νοέμβριος

15.11.2019 – 17.11.2019

Πάρνωνας

Basic

Δεκέμβριος

06.12.2019 – 08.12.2019

Καρπενήσι

Cross Country

2020

Απρίλιος

10.04.2020 – 22.04.2020

Τυνησία

Advanced