2019

Ιούνιος

31.05.2019 – 02.06.2019

Παρνασσός

SUV

28.06.2019 – 30.06.2019

Ευρυτανία

Basic

Ιούλιος

05.07.2019 – 13.07.2019

Ροδόπη

Basic

06.07.2019 – 07.07.2019

Φαράγγι Σμίλα

Advanced

14.07.2019

Πελοπόννησος

SUV

Αύγουστος

30.08.2019 – 01.09.2019

Όλυμπος

Basic

Σεπτέμβριος

06.09.2019 – 08.09.2019

Φολόη

Basic

19.09.2019 – 22.09.2019

Γράμμος

Advanced

Οκτώβριος

06.10.2019 – 16.10.2019

Ρουμανία

Advanced

2020

Απρίλιος

10.04.2020 – 22.04.2020

Τυνησία

Advanced